SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Het bestuur van de Senioren Bond Oude IJsselstreek wordt gevormd door 7 personen. De bestuursleden worden gekozen door en uit de leden. De zittingsduur bedraagt 3 jaar. Een aftredend lid is één keer direct herkiesbaar. De taken zijn binnen het bestuur verdeeld en wel zodanig dat ieder lid een taak of activiteit in zijn portefeuille heeft. Voor het organiseren en uitvoeren van de diverse activiteiten zijn Coördinatoren aangewezen. Zij ondersteunen het bestuur en worden door het bestuur gefaciliteerd voor de werkzaamheden.

 

Samenstelling van het bestuur van de SBOIJ is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) PR zaken betreffen het verzorgen van de public relation, de website en de Nieuwsbrief

 

Statuten

De oprichtingsvergadering heeft de statuten vastgesteld; deze zijn op 16 februari 2016 vastgelegd in een notariële akte.

 

De statuten zijn in te zien door deze hier te downloaden.

 

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering 15 maart 2017.

Het Huishoudelijk Reglement is in te zien door het hier te downloaden.

 

Privacy beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

Organisaties die met persoonsgegevens werken hebben met deze verordening te maken en dienen hiermee rekening te houden; zo ook SBOIJ

Wij bewaren (verwerken) deze gegevens zorgvuldig en op één plaats, de ledenadministratie. Wij gebruiken en verwerken deze gegevens uitsluitend en alleen voor ons zelf en zullen deze niet aan derden verstrekken. Een en ander heeft het bestuur vastgelegd in het AVG Protocol. Dit Protocol is in te zien door het hier te downloaden.

Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Archief Nieuwsbrief Verslagen Links
Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv Koepel Georganiseerden

Voorzitter

B.W. (Ben) Groenewold

Spoorstraat 25c

7051 CG Varsseveld

Tel. 0315-298121

       06-14236045

e-mail: b.groenewold8@upcmail.nl

 

Secretaris

J.W. (Jan) Meerdink

Houtmolenstraat 1

7051 SE Varsseveld

Tel. 0315-840044

        06-29165972

e-mail: secretaris@sboij.nl

 

Penningmeester /

Ledenadministratie

J.H.M. (Hannie) Sessing-ter Maat

Grutterinkpad 38

7051 DD Varsseveld

Tel. 0315-237457

        06-20272875

e-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl

 

PR zaken

J.W. (Jan) Meerdink

Houtmolenstraat 1

7051 SE Varsseveld

Tel. 0315-840044

        06-29165972

e-mail: j.w.meerdink@chello.nl

 

2e voorzitter

G. (Gerrit) van der Krol

2e secretaris

B.W. (Ben) Groenewold

2e penningmeester

G. (Gerrit) van der Krol

Bestuurslid

C.H.M. (Toos) Geers-Verdegaal

Bestuurslid

C.G.M. (Stien) Grob

Bestuurslid

vacature