SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op het moment van toelating, d.w.z. het moment waarop het bestuur de aanmelding heeft ontvangen en hierop tot toelating heeft besloten. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur. Het lidmaatschap eindigt door overlijden of door opzegging.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

Het lidmaatschap houdt in dat u lid bent van de Senioren Bond Oude IJsselstreek, dat u de doelstelling van SBOIJ onderschrijft en dat u de statuten, het Huishoudelijk Reglement en overige besluiten van de vereniging behoort na te leven.

Een van die regels is dat de leden verplicht zijn tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

 

Contributie

Vaststelling of wijziging van de contributie geschiedt op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering.

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie vastgesteld

Voor 2024 bedraagt de contributie € 25,- per lid-hoofdbewoner per jaar en € 20,- per lid-medebewoner per jaar.

Betaling gaat jaarlijks per automatische incasso.
 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Waarom lid worden

Ieder lid heeft een eigen reden om lid te zijn. De een is lid uit solidariteit met de doelstellingen van SBOIJ. Een ander sluit zich aan vanwege de activiteiten die worden georganiseerd, de service die de SBOIJ verleent of de voordelen en de kortingen die als SBOIJ-lid verkregen kunnen worden.

Aanmelden kan bij onze ledenadministrateur, Hannie Sessing-ter Maat, telefoon: 0315-237457  of 06-20272875

of e-mail: h.sessing-termaat@kpnmail

 

Wordt nu lid.

Het aanmeldformulier is hier te downlaoden

 

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u, om welke redenen dan ook, uw SBOIJ-lidmaatschap beëindigen, dan moet u dit vóór 1 december schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie.

In de statuten en het Huishoudelijk Reglement is dit geregeld.

- Een ieder die op 1 januari staat ingeschreven als lid is verplicht de contributie voor dat jaar te betalen.

- Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met een opzegtermijn van één maand. Dit moet schriftelijk gebeuren.

- Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar zal geen restitutie van contributie of jaarlijkse bijdrage plaatsvinden.

 

Dit alles betekent dat u vóór 1 december het lidmaatschap moet opzeggen als u het volgende jaar geen lid meer wilt zijn. Doet u de opzegging na 1 december, dan staat u per 1 januari daar op volgend ingeschreven als lid en bent u verplicht tot het betalen van de contributie voor dat lopende jaar.

.

 

 

is er voor iedereen!

ook voor u!

word lid en doe mee!

 

 

 

 

 

 

Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Archief Nieuwsbrief Verslagen Links
Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv Koepel Georganiseerden