SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is opereren in een zeer complex krachtenveld. Diverse onderwerpen pakken we zelf op. Maar voor vele, het gemeentelijk niveau overschrijdende onderwerpen gaan we samenwerkingsverbanden aan met andere ouderen bonden om de belangenbehartiging van senioren te dienen.

Op die manier zijn we vertegenwoordigd aan tafel bij seniorenraden, adviescolleges, gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden en bij de vaste gesprekspartners in Den Haag voor ministers, politici, Kamercommissies en adviesorganen als de SER. Ook met bedrijven, fondsen en universiteiten zijn er steeds meer samenwerkingsrelaties.

Daarbij gaat het om:

- Vergroten van zelfstandigheid en keuzevrijheid van ouderen
- Zorg, Welzijn en Wonen
- Mobiliteit en Toegankelijkheid
- Maatschappelijke participatie (WMO)
- Inkomen en Armoedebestrijding
- Milieu en Energie.
 

Binnen de gemeente Oude IJsselstreek wordt nauw samengewerkt met de andere organisaties op het gebied van de belangenbehartiging van senioren, ook wel 50-plussers genoemd. Deze samenwerking beoogt uitwisseling van uitgangspunten en visies en gezamenlijk naar buiten treden en een eensluidende stem te laten horen namens alle ouderen.

 

Sociaal – Culturele activiteiten
Een vervelende bijkomstigheid van het ouder worden is dat langzaam maar zeker mensen in je omgeving verdwijnen en je eigen bewegingsbereik kleiner wordt. Dat maakt je eenzaam, tenzij je er iets tegen doet. SBOIJ organiseert daarom groepsactiviteiten en bijeenkomsten. Daarin kunnen bestaande contacten worden versterkt en nieuwe contacten worden gemaakt. We doen dingen die het leven een beetje leuker maken. Ook hier werken wij zo mogelijk en nodig samen met anderen om het leuk te maken en te houden. Klik hiernaast op de knop "Activiteiten" en u ziet wat er zo al te doen is.

 

Service en kortingen

Als lid van de SBOIJ kunt u gebruik maken de service die de SBOIJ verleent, zoals:

-    Belastingservice; hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

-    12x per jaar de SBOIJ Nieuwsbrief

-    1 x per jaar het SBOIJ Jaarboekje

-    Kortingen bij sportscholen

 

 

        

                

Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Archief Nieuwsbrief Verslagen Links