SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv Koepel Georganiseerden
Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links
Nu één nationale koepel voor gepensioneerden  
 
Nederland kent sinds 1 januari 2020 één nationale organisatie voor gepensioneerden. De naam van nieuwe organisatie is ‘Koepel Gepensioneerden’. De organisatie is ontstaan door de fusie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).  
 
‘Koepel Gepensioneerden’ vertegenwoordigt meer dan 150 organisaties  

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen
De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting ontstaat nu een organisatie die de bredere belangen van gepensioneerden in Nederland nog beter kan behartigen. De Koepel Gepensioneerden wil als kennis gedreven belangenorganisatie spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor heel gepensioneerd Nederland.
 
De Koepel Gepensioneerden speelt via het AGE-platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van ouderenvraagstukken in Europa.  
 
Voor meer informatie over de Koepel Gepensioneerden ga naar de website (klik op) : www.koepelgepensioneerden.nl

Via de FASv was SBOIJ verbonden met de Koepel gepensioneerden.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober 2021 heeft SBOIJ zich aangemeld voor het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden per 1 januari 2022.