SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv NVOG
Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden en lokale en regionale onafhankelijke seniorenverenigingen.
Samen met haar zusterorganisaties (KNVG, KBO-PCOB en NOOM) en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden.

NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.
Koers
In de Algemene Vergadering mei 2017 heeft de NVOG haar koers besproken en vastgelegd in de nota Koers NVOG 2017
(Voor inzage klik op Koers NVOG 2017)

Voor meer informatie over de NVOG ga naar de website (klik op) : www.gepensioneerden.nl