SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv Koepel Georganiseerden
Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober 2021 is het lidmaatschap van de FASv per 31 december 2021 opgezegd.

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv                 
Niet alleen in de Oude IJsselstreek bestond veel onrust en ontevredenheid bij de ANBO-leden. Overal in den lande was er ontevredenheid. Op vele plaatsen zijn zelfstandige Senioren verenigingen/bonden opgericht.
Om op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau de belangen van de leden goed te kunnen behartigen, ontstond er behoefte aan een overkoepelende organisatie. Daarom is de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv opgericht.

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) is de jongste landelijke ouderenorganisatie in Nederland. De leden van de FASv zijn de zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenverenigingen. Medio 2017 zijn 75 verenigingen aangesloten bij de FASv.

De formele oprichting van de FASv vond op 29 september 2016 plaats en reeds op 12 mei 2017 werd de eerste Federatieraad gekozen, bestaande uit 24 personen. Twee vertegenwoordigers per provincie. Gelderland wordt vertegenwoordigd door onze bestuursleden Groenewold en Meerdink.
Op 29 november 2017 heeft de Federatieraad het eerste gekozen bestuur benoemd.

De FASv heeft als missie:

· een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
· de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

De FASv tracht haar doel onder meer te bereiken door:

· het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doel en missie;
· het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan;
· het aangaan van samenwerking op het terrein van ouderenbelangen met gelijkgestemde organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden;
· het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten.

Voor meer informatie over de FASv bezoek de website: www.fasv.nl