SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links
Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig, dat maakt SBOIJ tot een invloedrijke seniorenorganisatie in de gemeente  Oude IJsselstreek.

De Senioren Bond Oude IJsselstreek, in de volksmond SBOIJ,  is een algemene, zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren. De vereniging staat ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel en heeft volledige rechtsbevoegdheid.

Door de toenemende vergrijzing en de bezuinigen van de overheid komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen steeds meer onder druk te staan.

Het doel van de vereniging is het in de ruimste zin op komen voor de individuele en collectieve rechten, wensen en belangen van ouderen en zo een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij zo veel mogelijk volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
De vereniging stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting met eerbiediging van eenieders overtuiging van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen.
Een ieder moet zich thuis kunnen voelen bij deze vereniging.

De Senioren Bond Oude IJsselstreek tracht haar doel te bereiken door:
·   het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
·   het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan;
·  aansluiten bij een landelijke organisatie van gelijk gerichte verenigingen en/of bonden.  


Namens onze achterban, de leden, maken wij ons sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in de gemeente Oude IJsselstreek, maar ook landelijk proberen wij onze stem te laten door klinken. Dit doen wij door nauwe samenwerking met collega ouderenbonden.
Op verschillende vlakken, zoals gezondheid, inkomen, wonen, mobiliteit en participatie, worden de belangen van onze leden behartigd en zorgt de SBOIJ ervoor dat u vertegenwoordigd bent en dat uw stem wordt gehoord door de landelijke, de regionale en de lokale overheid.


Om dit te kunnen realiseren had de Senioren Bond Oude IJsselstreek zich      
aangesloten bij de FASv,  de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
                                                                                                                                                                           
Voor informatie over de FASv ga naar de pagina FASv door hier te klikken.


Via het lidmaatschap van de Federatie zijn wij verbonden met Koepel Gepensioneerden (KG). De Koepel Gepesioneerden werkt op landelijk niveau intensief samen met Unie-KBO en PCOB om de belangen van de senioren in politiek Den Haag te behartigen. De leden van de Federatie benutten de kennis, ervaring en politieke expertise van de KG.
Voor informatie over de KG ga naar de pagina Koepel Gepensioneerden door hier te klikken.

Omdat de FASv niet voldeed aan de verwachtingen  en daardoor het lidmaatschap van de FASv geen enkele meerwaarde voor SBOIJ had, heeft de Algemene Vergadering op 27 oktober 2021 besloten het lidmaatschap van de FASv te beëindigen per 31 december 2021.
Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv Koepel Georganiseerden