SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Het waarom van deze vereniging

 

In de gemeente Oude IJsselstreek was een zeer actieve, goed functionerende afdeling van de ANBO werkzaam. De afdeling kende ongeveer 550 leden en organiseerde diverse activiteiten voor haar leden. In de achter ons liggende jaren heeft de leiding van de ANBO gemeend deze organisatiestructuur te moeten wijzigen en de afdelingen met de afdelingsbesturen op te heffen per 1 juli 2016. Eind september 2015 is een en ander in een stroomversnelling geraakt en zijn er ingrijpende besluiten genomen waarin de leden niet zijn gekend. Deze maatregelen, voor velen onbegrijpelijk en door afdelingsbestuurders als kleinerend ervaren, hebben zeer veel onrust en onvrede gewekt bij de afdelingsbesturen en bij de leden.  Dit had tot gevolg dat vele afdelingsbesturen zijn opgestapt en de activiteiten werden beëindigd.

Ook in de Oude IJsselstreek was de onrust en onvrede groot, wat resulteerde in het beëindigen van het lidmaatschap door vele leden. En deze leden hebben daarop de Senioren Bond Oude IJsselstreek opgericht.

 

De oprichtingsvergadering

Wie zijn wij Het bestuur Het lidmaatschap FASv Koepel Georganiseerden
Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links