SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Rijbewijskeuring 75+

BBent u 75 jaar of ouder, dan is voor de verlenging van uw rijbewijs een medische keuring verplicht. De SBOIJ organiseerde tot 1 maart 2019 namens de gezamenlijke ouderenbonden, een betaalbare keuring door een daarvoor aangewezen arts. Helaas hebben we moeten besluiten deze keuringen niet meer te organiseren. Daarmede is een einde gekomen aan de Rijbewijskeuring te Varsseveld, welke vele jaren werd georganiseerd en aangeboden door de gezamenlijke ouderen bonden.

 

Goedkope Rijbewijskeuring

Begin deze eeuw hebben de gezamenlijke ouderenbonden een landelijk netwerk van keuringsartsen opgezet. Zij voeren speciaal voor de senioren goedkope keuringen uit.

 

In Nederland is een rijbewijs normaal 10 jaar geldig. Echter wanneer u ouder bent dan 65 jaar of bij een medische indicatie is het rijbewijs korter geldig.

Vanaf uw 75ste verjaardag moet u voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring ondergaan.

 

Omdat de ouderdom veelal met gebreken komt, heeft de overheid bepaald dat vanaf 75 jaar tenminste elke vijf jaar een medische keuring verplicht is.

Rond de 75ste verjaardag moet elke bestuurder een medische keuring ondergaan voor de vernieuwing van het rijbewijs. Het vernieuwde rijbewijs is dan nooit langer geldig dan 5 jaar.

 

Voor de afgifte van een nieuw rijbewijs zorgt uw gemeente.

Bij iedere rijbewijsverlenging moet u kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring.

 

Procedure vernieuwing rijbewijs vanaf 75ste verjaardag

     Van de Dienst Wegverkeer (RDW) ontvangt u tijdig een brief met de mededeling dat u uw rijbewijs moet laten vernieuwen. Ga direct na ontvangst van deze brief de vernieuwing van uw rijbewijs in gang zetten. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms vier maanden duren.

 

Digitale route (via de computer)

2.   Koop een Gezondheidsverklaring in. Dit kunt u digitaal doen op www.MijnCBR.nl. U logt in met uw DigiD en de extra controle via sms.

3.   Deze Gezondheidsverklaring vult u zelf digitaal in; het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. In de Gezondheidsverklaring beantwoordt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld over de medicijnen die u gebruikt en over ziektes waardoor u mogelijk niet veilig kunt rijden. Of over lichamelijke beperkingen waardoor u alleen met een aangepaste auto mag rijden.

4.   Na beantwoording van de vragen van de Gezondheidsverklaring, koopt u de verklaring door te betalen via iDeal. Daarmee dient u uw verklaring automatisch bij het CBR in.

5.   Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u bericht u van het CBR via uw mijn.cbr mailbox. Dit kan maximaal 5 werkdagen duren. Deze formulieren print u uit. Dit is het keuringsverslag voor de arts en eventuele andere formulieren die u moet laten invullen door de arts.

6.   Meldt u aan voor de Rijbewijskeuring. (zie hieronder)

7.   De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het keuringsverslag en eventuele andere formulieren in.

8.   Stuur na de keuring de ingevulde formulieren naar: CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.

     Vindt de keuring plaats op een plek waar de arts digitaal het keuringsverslag op de computer invult, dan verstuurt de arts de formulieren digitaal naar het CBR. Dit versnelt de afhandeling door het CBR.

9.   Het CBR beoordeelt alle informatie. Via Mijn CBR ontvangt u binnen vier weken bericht over uw Gezondheidsverklaring.

10. Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist of verwijst u door voor een rijtest. U ontvangt dan een verwijsbrief Hierin staat wat u moet doen. De specialist onderzoekt u en stuurt een rapport naar het CBR. Hierin geeft hij advies of u gezond genoeg bent om te rijden.

11. Luidt het bericht over uw Gezondheidsverklaring: u bent ‘rijgeschikt’, dan ontvangt u  de “Verklaring van Geschiktheid”. Deze is 1 jaar geldig. Met deze verklaring gaat u naar de gemeente (kort voor het moment waarop uw huidige Rijbewijs verloopt) en vraagt u uw nieuwe rijbewijs aan. Naast die verklaring moet u daar het oude rijbewijs inleveren, een nieuwe pasfoto overleggen en de geldende leges betalen. Daarna ontvangt u het nieuwe rijbewijs en kunt u weer maximaal 5 jaar verder.

 

Waarschuwing:

Bij de digitale aanvraag moet u uw DigiD en bankgegevens gebruiken en allerlei gegevens over uw gezondheid en mogelijk medicijn gebruik vermelden. Persoonlijke gegevens waarmee u voorzichtig moet omgaan. Wij adviseren daarom deze aanvraag altijd en alleen op uw eigen computer of op die van uw vertrouwenspersoon (kinderen of goede kennissen) te doen. Maak geen gebruik van hulp van derden (vreemden) en ook niet van computers van derden of in openbare ruimten. Dan weet u niet of de beveiliging goed is en wie er allemaal mee kunnen kijken. De risico’s zijn te groot en het gaat om uw persoonlijke gegevens.

 

Papieren route

     U kunt ook de Gezondheidsverklaring ook op papier invullen. Deze kunt u kopen bij de gemeente. U vult de verklaring in en verstuurt deze naar het CBR. Daarna ontvangt u de formulieren waarmee u naar de keuringarts moet.

     Verder is de procedure gelijk als boven vermeld.

 

Aanmelding voor keuring:

Wij adviseren de volgende mogelijkheden voor keuring:

1.  Regelzorg, een landelijke organisatie welke op meer dan 220 plaatsen in heel Nederland samen met keuringsartsen rijbewijskeuringen verricht. Tijdens de Rijbewijskeuring wordt gekeken of iemand voldoet aan de wettelijke normen om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. De arts beoordeelt:

    - de bloeddruk
- de urine op (glucose) suiker
- het gezichtsvermogen
- of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

 

Bij Regelzorg kunt u direct een afspraak maken voor een keuring bij u in de buurt. Afspraak maken door te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088-2323 300 (tijdens kantooruren), of via de website: www.regelzorg.nl. Als u zich hier laat keuren ontvangt u een nota, waarmee u, afhankelijk van uw zorgverzekering, de kosten bij uw verzekering kunt declareren.

 

2. uw huisarts.

 

 

Op de dag van de keuring meebrengen:

· een flesje urine

· het van het CBR ontvangen "Keuringsverslag” voor de arts en eventuele andere formulieren.

· het nog geldige Rijbewijs en/of een geldig legitimatiebewijs

· een lijstje van de medicijnen die u gebruikt

 

 

 

 

 

Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links