SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Rijbewijskeuring

 

Bent u 75 jaar of ouder, dan is voor de verlenging van uw rijbewijs een medische keuring verplicht. De SBOIJ zorgt voor een betaalbare keuring door daarvoor aangewezen artsen.

 

In Nederland is een rijbewijs normaal 10 jaar geldig. Echter wanneer u ouder bent dan 65 jaar of bij een medische indicatie is het rijbewijs korter geldig.

Vanaf uw 75ste verjaardag moet u voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring ondergaan.

 

Voor de afgifte van een nieuw rijbewijs zorgt uw gemeente. Bent u nog geen 75 jaar, dan verstrekt, tegen betaling, de gemeente u een nieuw rijbewijs na inlevering van één pasfoto. Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u ook een Verklaring van geschiktheid overleggen. Deze verklaring moet u aanvragen bij het CBR. Hiervoor moet u het formulier “Eigen verklaring met Geneeskundig verslag” op sturen naar het CBR. Dit formulier moet u kopen bij de gemeente. Omdat de totale procedure in sommige gevallen tot 4 maanden kan duren, adviseren wij tijdig met de aanvraag te beginnen.

 

Omdat de ouderdom veelal met gebreken komt, heeft de overheid bepaald dat vanaf 75 jaar tenminste elke vijf jaar een medische keuring verplicht is.

Rond de 75ste verjaardag moet elke bestuurder een medische keuring ondergaan voor de vernieuwing van het rijbewijs. Het vernieuwde rijbewijs is dan nooit langer geldig dan 5 jaar.

 

Procedure vernieuwing rijbewijs vanaf 75ste verjaardag

 

Van de Dienst Wegverkeer (RDW) ontvangt u tijdig een brief met de mededeling dat u uw rijbewijs moet laten vernieuwen. Ga direct na ontvangst van deze brief de vernieuwing van uw rijbewijs in gang zetten.

 

1. Ga naar de gemeente en koop daar het formulier ““Eigen verklaring met Geneeskundig verslag”.

2. Vul de Eigen verklaring zelf in. Dit betreft een tiental vragen over aandoeningen die uw medische geschiktheid kunnen beïnvloeden. Deze vragen beantwoordt u naar waarheid en vervolgens ondertekent u het formulier.

3. Het geneeskundig verslag moet worden ingevuld door een arts, zijnde niet uw eigen huisarts. De arts verricht hiervoor de rijbewijskeuring, waarbij hij uw lichamelijke en geestelijke conditie beoordeelt, uw urine controleert op mogelijke suikerziekte en uw gezichtsscherpte meet.

4. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier “Eigen verklaring met Geneeskundig verslag” stuurt u op naar het CBR.

5. Het CBR beoordeelt uw formulier en neemt een besluit en deelt u dat mede. Dit besluit kan zijn:

-   Akkoord:  u ontvangt een Verklaring van geschiktheid

-   Nader onderzoek: via medisch specialist en/of rijtest met een deskundige van het CBR. Daarna volgt een besluit over toekenning of afwijzing.

-   Afwijzing: u krijgt geen verklaring van geschiktheid omdat u niet geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen

   De Verklaring van geschiktheid kan beperkingen bevatten van zowel geldigheidsduur of beperkte bevoegdheden. Dat betekent dat of het nieuwe rijbewijs minder dan 5 jaar geldig is of dat u alleen onder bepaalde voorwaarden een motorrijtuig mag besturen. De afgegeven Verklaring blijft een jaar geldig.

6. Na ontvangst van de Verklaring van geschiktheid gaat u naar het gemeentehuis en vraagt u het nieuwe rijbewijs aan.

   Naast de verklaring moet u daar het oude rijbewijs inleveren, een nieuwe pasfoto overleggen en de geldende leges betalen. Daarna ontvangt u het nieuwe rijbewijs en kunt u weer maximaal 5 jaar verder.

 

Betaalbare Rijbewijskeuring

Begin deze eeuw hebben de gezamenlijke ouderenbonden een landelijk netwerk van keuringsartsen opgezet. Zij voeren speciaal voor leden van de seniorenbonden betaalbare keuringen uit. Ook de SBOIJ kent voor haar leden deze service.

De rijbewijskeuring worden gehouden in Varsseveld op de eerste zaterdag van de maand  in “Den Es”, Oranjestraat 30.

 

Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet van der Meulen               e.mail: rietenherman@live.nl    tel.: 0315-242282

Willemien Bussink-Rougoor  e.mail: wil.bussink@kpnmail.nl  tel.: 0315-242939

Mimi Swienink-van Braak       e.mail: mswienink@concepts.nl  tell.: 0315-298624

 

 

Bij voorkeur opgave per e-mail.
 

De belangstelling is groot, daarom meldt u tijdig aan.

Bedenk dat zonder afspraak geen keuring kan plaatsvinden.

 

Na aanmelding ontvangt u een oproep. De kosten van de keuring bedragen € 27,50 , te voldoen tijdens de keuring.

Op de dag van de keuring meebrengen:

· een flesje urine

· een bij de gemeente verkrijgbare "Eigen verklaring"

· een geldig legitimatiebewijs

· een lijstje van de medicijnen die u gebruikt

 

Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Verslagen Links