SBOIJ 
        Senioren Bond Oude IJsselstreek

    Gerritsens Molen Silvolde

  Laurentiuskerk Varsseveld

 

 Zicht op een van de dorpen

           Mooi fiets gebied

          Huis Landfort

 

         Kasteel Wisch

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Themamiddag


Op de derde woensdagmiddag van de maand wordt een Themamiddag georganiseerd.

Met deze middag willen we leden in de gelegenheid stellen kennis te maken met of informatie te verkrijgen over actuele onderwerpen. Er wordt een spreker uitgenodigd of we bezoeken een bepaald bedrijf of organisatie.
In mei wordt een reisje georganiseerd en in december wordt het jaar afgesloten met een Kerstbingo annex stampottenbuffet.
Het merendeel van de bijeenkomsten wordt gehouden in de zaal van “de Olde Mölle”, Schoolstraat 26, 7051 DC Varsseveld.

De aanvang van de bijeenkomsten is 14.30 uur, uitgezonderd de reis en de Kerstbingo.

De Themamiddagen worden georganiseerd door  Hannie Sessing, telefoon 0315-237457 of 06-20272875. Bij haar is ook informatie over de themadagen te verkrijgen.

Zie voor de juiste aanvangstijden en de onderwerpen de Agenda.

 

Komende Themamiddagen

In de maanden juni, juli en augustus worden er geen themamiddagen georganiseerd. Dit vanwege de vakanties, waardoor de opkomst vaak erg gering is.

In september wordt weer gestart.

 

De eerst volgende Themamiddag is:

 

Woensdag 21 februari:  ”We zijn er bijna”

Voor woensdag 21 februari stond Jan Breukelaar uit Lintelo ingepland. Helaas kampt Jan met gezondheidsproblemen en kan hij de ”Old grei kwis of quiz” niet verzorgen. Dit zal later dit jaar een keer plaatsvinden zodra Jan zijn gezondheidstoestand dit weer toelaat.

 

We hebben nu de heer Klaas Visscher (bekend van Computerwinkel Visscher Elektro) bereid gevonden de middag te verzorgen en ons, onder het motto We zijn er bijna” een inkijkje te willen geven in enkele door hem gemaakte vakantie reizen naar de warmere Zuid Europese regio’s.

De bijeenkomst is bij ”d’ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur.

 

Alle leden worden van harte uitgenodigd.

Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

 

We rekenen op jullie allen

 

 

Woensdag 20 maart; ”Algemene Ledenvergadering”

Voor woensdag 20 maart staat de Algemene Ledenvergadering op de agenda. In de eerste volle week van maart ontvangen de leden het Jaarboekje 2024 met daarin opgenomen de uitnodiging, de agenda en alle daarbij behorende stukken voor de vergadering.

De bijeenkomst is bij ”d’ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur.

 

 

Woensdag 29 mei Busreis

Het bestuur heeft besloten te proberen voor woensdag 29 mei weer een mooie busreis te organiseren. Momenteel wordt hierover overleg gevoerd en onderhandeld met een busonderneming die dagtochten aanbiedt. In de tijd meer hierover, maar houd voorlopig deze datum vrij.

 

 

Voor verslagen van de themamiddagen zie Verslagen of  Nieuwsbrieven

 

Home Over SBOIJ Wat doen wij Nieuws Belastingservice Rijbewijskeuring Computercursussen Activiteiten Agenda Nieuwsbrief Archief Nieuwsbrief Verslagen Links
Wandelen Fietsen Begeleid fietsen Fitness Soos Themamiddagen